Për ne

PeGo Jobs është një Agjenci punësimi i specializuar për ndërmjetësim të punësimit të punëtorëve të cilësisë së lartë dhe punëtorëve të shkathët në veprimtaritë që janë shpallur për deficitare në Austri. Të vendosur në qendrën e Vjenës, ne çdoherë përpiqemi ta gjejmë zgjidhjen më të mirë për punëtorët potencialë dhe për klientët tanë – punëdhënësit. Në këtë mënyrë veprojmë si ndërmjetësues në të dyja sferat dhe ndërmarrim hapa në rekrutimin dhe selektimin e kandidatëve.

Ku dallohemi prej të tjerëve?

Ju ndihmojmë paraprakisht në procedimin e të gjitha dokumenteve të nevojshme të punës me qëllim që ta përshpejtojmë maksimalisht procesin e marrjes së Lejes së punës në Austri për veprimtaritë deficitare si punëtor i një vendi të tretë (non-EU) ose një vendi të Bashkimit Evropian (EU).

This post is also available in: German Macedonian Serbian Bosnian English Croatian Montenegro