Ќе Ви помогнеме во потрага по работодавач во Австрија и ќе Ви помогнеме во процесот на преселба…

НАШАТА УСЛУГА

Во што се разликуваме од другите?

Однапред Ви помагаме во процесирање на сите неопходни работни документи, со цел максимално да го убрзаме добивањето Дозовола за работа во Австрија во дефицитарните дејности, како работник од трета земја (non-EU) или од земја на Европската Унија (EU).

Барате ли работа во Австрија?

Ќе ви помогнеме во потрагата по работодавач во Австрија и активно ќе Ви асистираме во процесот на аплицирање со соодветната документација!

Потрага по работници

Не само што Ви помагаме во порагата по најсоодветните кандидати, туку ќе Ве поддржиме и во процесот на апликација и одобрување на престојот на работникот…

This post is also available in: German Serbian Bosnian Albanian English Croatian Montenegro Swahili Uganda